1. Polska 27 lotów
2. Wielka Brytania 4 loty
3. Belgia 2 loty
4. Bułgaria 2 loty
5. Cypr 2 loty
6. Grecja 2 loty
7. Izrael 2 loty
8. Malta 2 loty
9. Stany Zjednoczone 2 loty
10. Szwecja 2 loty
11. Włochy 2 loty
12. Francja 1 lot